Napisane przez 19:19 RADY - PORADY

Kilka słów o głoskach szeregu szumiącego [SZ, Ż, CZ, DŻ]

Norma – dziecko w przedziale między 4 a 5 rokiem życia samodzielnie uczy się wymawiać głoski szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż], do ukończenia 5 roku życia wymawia je zawsze poprawnie w spontanicznych wypowiedziach.

Zasady prawidłowej wymowy głosek szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż]:

 • usta mocno zaokrąglone, wysunięte do przodu, tworzą „dzióbek”
 • czubek języka unosi się w kierunku wałka dziąsłowego usytuowanego tuż za górnymi siekaczami, boki języka również są skierowane ku górnym zębom (język tworzy kształt „łyżeczki”)
 • zęby zbliżone do siebie

Głoski szeregu szumiącego są najczęściej zastępowane odpowiednio głoskami szeregu syczącego [s, z, c, dz], np.:

 • szafa = safa
 • żaba = zaba
 • czapka = capka
 • dżem = dzem

lub głoskami szeregu ciszącego [ś, ź, ć, dź], np.:

 • szafa = siafa
 • żaba = ziaba
 • czapka = ciapka
 • dżem = dziem.

Niektóre dzieci upraszczają głoski szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż] do głosek [t, d], np.:

 • szafa = tafa
 • żaba = daba
 • czapka = tapka
 • dżem = dem.

Czasem zdarza się również, że w trakcie wymawiania głosek szumiących [sz, ż, cz, dż] dziecko wsuwa czubek języka między górne a dolne zęby, tzw. wymowa międzyzębowa. Część dzieci kieruje czubek języka wyraźnie w prawą lub lewą stroną, zamiast unosić czubek języka w linii prostej. Dodatkowo, niektóre dzieci wymawiają głoski szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż] z charakterystycznym poszumem lub świstem.

Ponadto, czasem dzieci nie potrafią wymawiać tylko głosek [cz, dż] i zamieniają je odpowiednio na głoski [sz, ż], np.:

 • czapka = szapka
 • dżem = żem

albo na głoski [s, z], np.:

 • czapka = sapka
 • dżem = zem

lub na głoski [ś, ź], np.:

 • czapka = siapka
 • dżem = ziem.

Pamiętaj, że dziecko, które ma problemy z poprawną wymową, będzie miało także najpewniej problemy z czytaniem i pisaniem.

(Visited 63 times, 1 visits today)
Ostatnio edytowany: 11 marca, 2024
Zamknij