Ćwiczenia słuchowe

Znajdziesz tutaj ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, który umożliwia rozróżnianie najmniejszych elementów mowy. Słuch odgrywa kluczową rolę w nabywaniu kompetencji językowej u dziecka. Słuch dziecka można stymulować jeszcze przed narodzinami. Dzieci zapamiętują dźwięki z okresu życia płodowego, które odtworzone w trudnych sytuacjach po porodzie, mogą pomóc uspokoić maluszka. Ważnym jest, by w codziennych sytuacjach zwracać dziecku uwagę na dźwięki i dostarczać mu różnych wrażeń słuchowych w okresie rozwoju mowy.

Zamknij