O mnie

Od 2007 roku pracuję jako logopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie Warszawy. Zajmuję się diagnozą zaburzeń mowy i komunikacji. Prowadzę terapię dzieci z różnymi wadami wymowy oraz terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, rozszczepami, wadami genetycznymi, niedosłuchem. Ponadto, jestem również autorką poradników dla rodziców dzieci z problemami logopedycznymi. W przedszkolach, z którymi współpracuję, organizuję instruktażowe warsztaty logopedyczne dla rodziców moich małych pacjentów oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. W swojej pracy dostrzegam wzrost liczby dzieci potrzebujących wsparcia w rozwoju mowy, co skłoniło mnie do założenia tego bloga. Z doświadczenia wiem, że samo powtarzanie cały czas tych samych słów i wierszyków jest dla dzieci nudne i zazwyczaj nie przynosi pożądanych efektów. Skuteczność terapii logopedycznej  zależy w dużej mierze od wsparcia ze strony rodziców, którzy często chcą pomóc, ale nie wiedzą, jak zachęcić dziecko do regularnych ćwiczeń w domu. Pojawił się więc pomysł na  tworzenie ćwiczeń bazujących na wspólnej rodzinnej zabawie, by terapia mowy przybrała atrakcyjną i ciekawą formę logopedycznej przygody.

mgr Justyna Kacperska

logopeda, neurologopeda

(Visited 446 times, 1 visits today)
Ostatnio edytowany: 19 czerwca, 2023

Komentarze są zamknięte

Zamknij