Napisane przez 18:30 Ćwiczenia prawidłowej artykulacji

SYLABOWE WIEŻE

Przygotuj kilka obrazków, których nazwy zawierają utrwalaną przez dziecko głoskę. Poproś dziecko, by przy każdym obrazku zbudowało wieżę z klocków. Ilość klocków w wieży powinna odpowiadać ilości sylab w danym słowie, np. gruszka = grusz + ka, 2 klocki.

(Visited 224 times, 1 visits today)
Ostatnio edytowany: 23 października, 2023
Zamknij