Napisane przez 11:42 Ćwiczenia prawidłowej artykulacji

GDZIE JEST … ?

Przygotuj dwa przedmioty, których nazwy zawierają ćwiczoną przez dziecko głoskę, np. zabawkę, owoc, przedmiot codziennego użytku, etc. Poproś dziecko, by opisało położenie jednego z przedmiotów. Przykład ze zdjęć utrwala prawidłową artykulację głoski [k]. Zwróć uwagę, by zdanie zawsze zaczynało się od podania nazwy przedmiotu, np. „Koń stoi z lewej strony kubka.”, „Koń stoi na kubku”, „Koń stoi za kubkiem”, etc. Zmień kilka razy położenie przedmiotu.

Ćwiczenie daje dziecku możliwość samodzielnego budowania zdań ze słowami zawierającymi ćwiczoną głoskę. Dodatkowo, utrwalane jest prawidłowe stosowanie przyimków miejsca.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Ostatnio edytowany: 15 maja, 2022
Zamknij