Napisane przez 23:34 Ćwiczenia prawidłowej artykulacji

BOMBA

Przygotuj około 25-30 pasków z grubszego kartonu (2cm x 15 cm). Na 5 paskach na jednym końcu narysuj bombę. Na pozostałych paskach napisz sylaby z ćwiczoną przez dziecko głoską, słowa z ćwiczoną głoską lub narysuj proste obrazki przedstawiające słowa z ćwiczoną głoską. W moim przykładzie znalazły się sylaby i słowa zakończone na głoskę [cz].

Wszystkie elementy włóż napisami do dołu do wysokiego, nieprzezroczystego kubka. Można zacząć grę. Najmłodszy uczestnik losuje pierwszy pasek z kubeczka i powtarza zapisaną na nim sylabę lub słowo i odkłada przed sobą pasek. Kolejni gracze losują po kolei paski.

Osoba, która wylosuje bombę, musi odłożyć z powrotem do kubeczka dwa ze swoich pasków, które wcześniej wylosowała. Jeśli nie ma dwóch pasków, odkłada do kubeczka tylko jeden pasek lub nie odkłada żadnego paska, jeśli do tej pory nie zdążyła zdobyć paska. Pasek z bombą kładzie przed sobą, nie wkłada go już do kubeczka. Po wylosowaniu wszystkich pasków z kubeczka, gracze podliczają zdobyte punkty, czyli swoje paski. Wygrywa osoba, która ma najwięcej pasków.

(Visited 67 times, 1 visits today)
Ostatnio edytowany: 3 sierpnia, 2020
Zamknij