Napisane przez 18:02 Ćwiczenia słuchowe

UPS, BŁĄD!

Do wykonania ćwiczenia potrzebujesz kilka obrazków, których nazwy zawierają ćwiczoną przez dziecko głoskę lub sprawiają dziecku trudność artykulacyjną. Odwrócone obrazki rozłóż na stole. Dziecko losuje jeden obrazek. Ty nazywasz obrazek, popełniając czasem błąd, który dotyczy artykulacji ćwiczonej głoski. Jeśli np. dziecko ćwiczy głoskę [sz], w nazywanym słowie zamień głoskę [sz] na głoskę [s] → szafa = safa. Dziecko musi ocenić poprawność usłyszanych słów. Unosi kciuk, jeśli słowo jest dobrze wypowiedziane; kieruje kciuk na dół, gdy usłyszy błąd.           

Do ćwiczenia, zamiast obrazków, można wykorzystać przedmioty znajdujące się w domu. Ćwiczenie można wykonać również na spacerze – nazywaj mijane obiekty, a dziecko niech ocenia poprawność artykulacyjną słowa, używając odpowiednich gestów.

              

(Visited 135 times, 1 visits today)
Ostatnio edytowany: 30 lipca, 2020
Zamknij